Obrazovanje je naše najvrednije oružje koje ćemo ikada imati

Zašto je obrazovanje važno? Zato što je to najvrednije oružje koje ćete ikada imati i niko vam ga ne može oduzeti, i ako se jednog dana probudite bez svega onoga što ste posedovali u ovom materijalnom svetu duboko u vama ćete imati ovo blago. Jedan deo našeg genetskog nasleđa je urođen, srećne okolnosti su da se veći deo može menjati – epigenetika se time bavi, što znači da možemo da se razvijamo kroz obrazovanje i mi biramo na koji način ćemo to učiniti. Zamislite, možete postati onakvi kakvi želite. Zar to nije lepo? I takođe, ako nemate novca za školarinu, uvek možete naći načina da se sami obrazujete. Obrazovanje nam služi da nas nauči kako da napravimo prave izbore, da mislimo našim glavama, da istražujemo i postavljamo pitanja, da budemo fleksibilni, da budemo posvećeni sticanju znanja i konačno kad ga usvojimo počnemo i da ga delimo.

Prvo, obrazovanje ako je ispravno bi trebalo da nas nauči kako da postanemo bolji ljudi, kako da poštujemo druge ljude i celu prirodu kojoj toliko dugujemo. Mala ljudska bića su kao nežne biljke koje treba zalivati podrškom njihovih vaspitača. Možda je čak njihova uloga važnija od uloge njihovih roditelja, oni su prvi uzori i inspiracija.

Dok čitamo knjigu, ulazimo u neverovatan svet magije, razvijamo maštu, kreativnost, emocije koji nam pomažu da razumemo bolje svet u kom živimo. Ili kada gledamo filmove i budemo inspirisani velikim ličnostima i želimo da postanemo kao oni ne spavajući cele noći opčinjeni njihovom harizmom. Muzika pokreće naše najdublje emocije.

Pitagora je lečio ljude muzikom, jer je verovao da je svaka bolest prouzrokovana bolešću duše. U antičkoj Grčkoj, glavni predmeti su bili gimnastika, matematika, muzika, filozofija… Spartanci su imali njihov poseban sistem obrazovanja što im je omogućavalo da pružaju otpor neprijatelju stotinama godina. Stoici i Marko Aurelije nas uče moralnim kvalitetima. Uzvišeni Egipćani kako da sledimo ritam prirode. Budizam velikoj saosećajnosti.

Bilo bi dovoljno izučiti jednu veliku civilizaciju i saznati mnogo o životu i zakonima prirode. Smatra se da kroz filozofiju, umetnost, nauku i religiju možemo da dođemo do istine. I osvajajući istinu malo po malo na tom putu se približavamo zvezdama i otkrivamo magiju. Hajde da počnemo od nas samih. U Apolonovom hramu, Delfskom proročištu zapisano je: “Spoznaj sebe, i spoznaćeš svet i bogove.” Zbog toga moramo da primenimo naše znanje i podelimo ga s drugima, u suprotnom biće izgubljeno.

Obrazovanje je ono što radimo s našim umom, telom, dušom , srcem. Obrazovanje je hrana koju jedemo. Obrazovanje je kako se ponašamo s ljudima, biljkama, životinjama, prirodom. Obrazovanje je naš odnos prema teškoćama koje nas zadese. Obrazovanje je fleksibilnost, otvoreni um i prevazilaženje predrasuda. Obrazovanje je odgovornost. Obrazovanje je uspostavljanje kriterijuma.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: