Magične veze Đordana Bruna s prirodom

Đordano Bruno je bio neustrašivi mađioničar svog vremena. Kada pomislim na ljude kao što je on, uvek se setim Platonovih misli iz dela “Odbrana Sokratova”: “Veliki čovek želi da bude kriv, zato se upušta u velike sukobe. Heroji se pojavljuju kao naslilnici koji gaze zakone. Individualno oni propadaju ali se princip ipak probija”.

Bio je osuđen na smrt jer su ideje opasne i menjaju sliku sveta, ljudi se osećaju napadnutim, ugroženim. Bio je hrabar, odlikovao ga je snažan unutrašnji stav u koji je bio siguran.

Znao je da je u pravu jer je odlično razumeo zakone prirode, koje je poštovao i sledio. U njegovoj knjzi koja je ostala nedovršena “De magia – de vinculus in genere” opisuje prirodu kao tumačenje, znanje o tajnama prirode i njihovo oponašanje u stvaranju divnih dela.

Ovo je samo deo bogatog spektra prirode veza među ljudima. Odnos je uglavnom obostran i jača ukoliko obe strane duboko učestvuju u njemu. Savršen je ukoliko vezuje sve delove tela i sve potencijale jedne osobe. Oni koji su povezani jednim tipom veze teško će biti povezani nekim drugim tipom odnosa, potrebno je jačati i poboljšavati tip veze koji je već uspostavljen. Onaj ko je vezan  uvek pronalazi deo sebe u onome ko ga vezuje.  Govornici uvek pronalaze naklonost onih koji ga slušaju ukoiko pronalaze deo sebe u govornicima. Kontemplativni tip će biti privržen božanskim stvarima, telesni tip je pod uticajem dodira, dok moralnog vode građanski razgovori. U pogledu temperamenta, melanholičnog će vezati moć mašte, flegmatičnog bogatsvo raspoloženja… Ukoliko bi postojali večni principi vezivanja, svi bi ostali i stalnom stanju sreće. Oslobađamo se Venerinih veza pomoću lova, postom, detoksikacijom, gimnastikom, raznim vežbama. Kada jedna vrsta veze dominira, ostale veze se automatski ignorišu, kada slušamo, naše oči se odmaraju. Jedna vrsta veze može izrasti u njenu suprotnost. Ako poštujemo jednu osobu intelektualno, nakon produbljivanja našeg poznanstva, ista osoba može izazvati u nama prezir i bes. Okrutni i glupi ljudi nisu pogodni za herojske veze, za razliku od onih sa ćistom dušom.

Sve veze zavise od, ili su sadržane u ljubavnoj vezi. Za  one koji ne vole ne postoji razlog da se plaše, nadaju, uživaju, mrze… Po Pitagorejcima i sledbenicima Platona veza lepote je definisana kao sjaj, zrak, ili kao njen otisak, lik, trag ili njena senka: nalazi se u umu koji odlikuje red, duši u kojoj posoji redosled stvari, u prirodi koju karakterišu njeni pricipi, u materiji koju obogaćuje formom. Ovaj zrak je najčistiji u umu i duši, taman u prirodi, izuzetno taman u materiji, i nalazi se u osnovi cele prirode. Veza može zavisiti od forme, držanja, kretanja tela, glasa, ponašanja, sudbine i slučaja, miris takođe može imati uticaja. Vrata na koja veza ulazi su sledeća: dodir biva osvojen nežnošću kože, sluh harmonijom glasa, nos mirisom daha, duša muzikom ponašanja, intelekt jasnoćom ideja. Za Platona veza je lepota u zavisnosti od vrste ili sklada forme, za Sokrata je savršenstvo duhovne lepote, za Plotina privilegija prirode….Za savršenu realnost se vezuju savršene stvari, za plemenitu plemenite, za nesavršenu nesavršene. U onom što se vezuje mora biti nešto od onoga koji vezuje. Putem ove veze sve više stvari stvaraju niže, ove niže stvari su okrenute ka višim, koje se spajaju u zajedničku vezu, i na kraju se slavi savršenstvo univerzuma u skladu sa njegovom formom. Sama ljubav i jedna veza stvaraju od svih stvari jednu stvar, takođe jedna identična stvarnost vezuje na različit način različite stvari. Svaka stvar u sebi sadrži ono što je lepo i ružno, i što je dobro i što je loše, a na površini se primećuju i aktiviraju primene svih veza. Sve teži ka opštem savršenstvu, dobru i lepoti čak i nesavršene stvari. Najvažnija od svih veza je Venerina veza. Ljubav je veza svih veza. Postoje tri vrste veza: prirodna, racionalna i dobrovoljna. Samim tim ljudi se uzdižu iznad prirode kao heroji, i spuštaju se kao zveri protiv prirode i ispod svakog ljudskog dostojanstva. Sledbenici Platona skalu Kupidonove veze opisuju na sledeći način: na prvom mestu izgled lepog ili dobrog nailazi na spoljna čula; zatim na drugom mestu se koncentriše u njihovoj centrali gde je zajedničko čulo,  a zatim na trećem mestu se se nastanjuje u mašti,  a potom na četvrtom mestu u memoriji. Kupidonovo rođenje se na prvom mestu pokreće u telu, zatim u duši, koja se hrani duhom, fantazijama, lascivnim ili im možemo dati dostojanstveniji naziv, u kojima je lepota krunisana ljupkošću. Vrhunac svega je umiranje Kupidona i prelazak njegove duše u telo ljubljenog koje doživljava kao svoje. O tome svedoče mnogi mitovi u kojima kao onaj u kome se Jupiter pretvara u bika, Apolon u pastira… Vezati se može na razne načine: pomoću poklona, usluga, časti. I kada se očekuje nešto za uzvrat, tada se može govoriti o trgovini. Prave i najjače veze se formiraju uz njihovu suprotnost. To se najbolje može videti na sledećim primerima. Ponizna duša koja odaje poštovanje opčinjava ponosnog čoveka; a potom i ponosan čovek voli onoga koga smatra velikim a samim tim još više ukoliko je osoba koja mu odaje priznanje velika. Kao što i ratnici koji pre svega teže fizičkoj snazi se ne srde osim ukoliko im se ne prizna mentalna snaga. I filozofi koji se hvale poznavanjem realnosti, ništa ih ne može uznemiriti osim ukoliko im se uskrati hrabrost. Iz veza nastaje želja za uzajamnom zahvalnošću.

Sve je povezano i svi smo jedno. Centar i život su svuda i prisutni su u svim stvarima. Anima mundi postoji u svemu. Kapljice koje padaju na neku površinu će težiti da se objedine u jednu celinu, kao i pojedinačno upaljene sijalice neće negirati ili sprečavati jedna drugu i stvarati svaka svoje svetlo već će težiti ka jedinstvenoj svetlosti. Smisao ljudskog života je da se ujedini s prirodom i drugim ljudskim bićima a ne da se odvoji i udalji od njih kao u srednjem veku gde je naglasak bio na individualizmu.

Inspirisano knjigom Đordana Bruna “De magia – de vinculus in genere”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: