Kada zaboravimo na sebe čuda počinju da se dešavaju

Harp, Harp With Flowers, Harp Strings, Design, Music
Fotografija Godsgirl_madi

Ovo je priča o harfi. Nekada davno postojalo je drvo. Jednog dana čarobnjak je odlučio da ga pretvori u harfu sa sledećom čarolijom: njenu tvrdoglavu prirodu moći će da ukrote samo najveći muzičari.  Mnogi su uzaludno pokušavali da izmame melodiju iz njenih žica, međutim iz harfe su dopirali grubi tonovi prezira. Sve dok se nije pojavio harfista Pai Ja. On je samo nežno pomilovao harfu i blago dodirnuo žice. I počeo da peva o godišnjim dobima, prirodi, ljubavi, ratu… i harfa je stvarala divnu muziku. Zanesen car ga je upitao u čemu je tajna njegove pobede. Muzičar je odgovorio: „Visočanstvo, drugi nisu uspeli jer su pevali samo o sebi. Ja sam prepustio harfi da odabere temu i nisam zaista znao da li je harfa bila Pai Ja ili je Pai Ja bio harfa.“

Kao i u životu. Kada se posvetimo ciljevima koji su veći od nas samih, ispunićemo smisao života. Ova prelepa priča nas uči da zaboravimo na sebičnost i da budemo svesni bića i svega što nas okružuje. Da ih poštujemo i dozvolimo im da budu ono što jesu. I da pokušamo da ih razumemo. Čak i najnepokorniji će pokleknuti pred jednostavnim ljudskim činom. Treba da budemo fleksibilni, zaboravimo na kontrolu, prepustimo se i verujemo životu, jer uvek ima najbolji plan za nas. Kada zaboravimo na sebe postaćemo ujedinjeni i jedno, sledićemo prirodne tokove i čuda će se dešavati. Ponekad treba da promenimo persepektivu, otvorimo oči, imamo širu sliku, dopustimo životu da nas vodi i pokaže nam put. Otpustimo naučene šeme i pravila. Budimo spontani, razigrani, bez predrasuda. Budimo ponizni, uvek postoji nešto što treba da naučimo. Čak i kad smo najbolji među najboljima postoje i dalje zagonetke koje treba da rešimo. Da je harfista koji je bio najbolji počeo da svira uobičajeno dominirajući scenom kao što su to učinili drugi, stavljajući sebe u prvi plan, harfa ne bi zasvirala. Ne postoje gotovi recepti sa unapred definisanim pravilima, mi treba da ih stvorimo. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: