Lavirint

Photo by Victor Garcia

Šta da radim? Kako ovo da rešim? Kojim putem da krenem? Osećam se kao da cupkam u mestu. Lutam. Zbunjen sam. Kao da sam u nekom začaranom krugu. Kao da sam u lavirintu i ne mogu da nađem izlaz.

I tako počinjemo da kružimo u mraku kao što je to činio grčki bog Ares-Dionisos. Poslato mu je oružje, sekira sa dve oštrice – labris da pobedi tamu. Počinje da seče tamu i krči put i osvetljava ga. Taj put se naziva lavirint. Sekira se pretvara u baklju, plamen, čisto svetlo. S jednim krajem sekire je razagnao spoljašnju tamu a sa drugim krajem svoju tamu. Kako je stvarao svetlo i prolaz prema spolja, tako je stvarao svetlo unutar sebe i otvarao prolaz ka unutra. Uspeo je da stigne u središte samog lavirinta, samog sebe.

Isto tako heroj Tezej uz pomoć klupka koje mu je dala Arijadna uspeva da ubije Minotaura u središtu lavirinta.

Živimo u neredu materijalnog sveta kojim smo okruženi kao i u sopstvenoj unutrašnjoj zamci. Mit nam daje rešenje. Prvo što treba da upotrebimo je sekira. Sekira je simbol volje. Potrebna je snaga volje da započnemo putovanje. Drugo oružje je nit konca. Konac je simbol postojanosti i sećanja. On ima moć povezivanja, inteligencije. Znamo kojim putevima smo prošli, kojim putevima tek treba da prođemo. To su iskustva koja nam daju smernice i put povratka – izvor odakle je sve proizašlo, koje greške ne treba da ponovimo i na koji način to da uradimo. Bitno je ostati povezan za tu nit. Za očuvanje niti je odgovorna Arijadna koja predstavlja dušu, ljubav prema mudrosti. Ona je podrška Tezeju u pravom trenutku, pruža mu ključ za izlaz iz ove situacije. Minotaur je neumerena materija koja je slepa bez inteligencije i usmerenja. Izlaz je moguć samo ako se usmrti Minotaur, niži aspekt naše ličnosti. Treba ga uništiti pre nego što on nas uništi. Usuditi se i hrabro koračati ka središtu  lavirinta, gde je izlaz, a ne spolja.

Prepoznati sopstvenog Minotaura – strahove, nesigurnosti, brige, sumnje, zlobe  i suprotstaviti im se pomoću volje i inteligencije, pritom ostati povezan sa Arijadnom, svojom dušom koja nam pruža podršku na tom putu i osloboditi heroja u nama Tezeja kako bi zablistao na svetlosti. Njegov put je put evolucije. To je uspon od zemaljskog ka božanskom čoveku. Umro je jedan da bi se rodio drugi uzvišeniji čovek koji može da raste i razvija se i svaki put se vine za jedan stepenik uvis.

Kao što školjka čuva trajne vrednosti duboko unutar sebe – biser. Ono što je trajno i vredno se osvaja uz pomoć dugotrajnog napora preobražaja. Lavirint je naš unutrašnji život.

Svako može izabrati mnogo puteva i izgubiti se. Ali kada se izabere pravi put on će voditi ka suočavanju s našim unutrašnjim senkama, sa svojim Minotaurom i svojim vukom u mračnoj, neprohodnoj šumi, punoj skrivenih opasnosti koju srećemo u bajkama.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: