Lavirint

Šta da radim? Kako ovo da rešim? Kojim putem da krenem? Osećam se kao da cupkam u mestu. Lutam. Zbunjen sam. Kao da sam u nekom začaranom krugu. Kao da sam u lavirintu i ne mogu da nađem izlaz. I tako počinjemo da kružimo u mraku kao što je to činio grčki bog Ares-Dionisos. PoslatoContinue reading “Lavirint”