Pitanje koje nas vraća u sadašnji trenutak: Šta bi kao stare osobe rekli sebi?

Prvo što se desi kada sebi postavimo ovo pitanje je raščlanjivanje bitnog od nebitnog. Sve ono što je nebitno otpada i ostaju prioriteti kojima damo više prostora, na koje možemo da se koncentrišemo i poguramo ih malo i ubrzamo. Jer sve ono što nas je blokiralo je odstranjeno. Shvatimo gde smo, gde smo grešili štaContinue reading “Pitanje koje nas vraća u sadašnji trenutak: Šta bi kao stare osobe rekli sebi?”